Ogłoszenia Przetargów

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie remontu balkonów w budynkach Robotnicza 23 oraz Topolowa11, 15

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie projektu rozdziału instalacji elektrycznej w budynkach wielorodzinnych przy ul. Dworcowa 39 i 41 w Sanoku.

Ogłoszenie przetargowe

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie oraz montaż zadaszeń nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynku Stróżowska 24.

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Ogłoszenie Przetargowe

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku administracyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Autosan” przy ul. Robotnicza 19.

Zapytanie ofertowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie remontu 10-ciu balkonów w budynku Robotnicza 23 w Sanoku

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Ogłoszenie Przetargowe

Modernizacja węzła c.o. w budynku Lipińskiego 124

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie remontu schodów zewnętrznych przy wejściu do klatek schodowych budynku Robotnicza 9

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie remontu kominów nad dachem budynków Stróżowska 20, Lipińskiego 118, 124, Rzemieślnicza 17

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN” w Sanoku

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie rocznych przeglądów technicznych wg Ustawy Prawo Budowlane w budynkach wielorodzinnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN” (1300 mieszkań)

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie remontu docieplonej elewacji południowo-zachodniej budynku Robotnicza 5 w Sanoku.

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Kosztorys ofertowy

Regulamin przetargu

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie modernizacji instalacji odgromowej na budynku wielorodzinnym dziesięcioklatkowym przy ul. Robotnicza 23 w Sanoku

Ogłoszenie przetargowe

Formularz ofertowy

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie modernizacji węzłów cieplnych w budynkach Stróżowska 5 i Lipińskiego 120

Ogłoszenie przetargowe

Formularz ofertowy

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie remontu nawierzchni chodnika (ok. 220 m2) przy bud. Robotnicza 13

Ogłoszenie przetargowe

Formularz ofertowy

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie ekspertyzy oraz projektu naprawy docieplonej ściany pasmowej zachodniej  budynku wielorodzinnego przy ul. Robotniczej 13 oraz docieplonej ściany pasmowej południowo-zachodniej budynku wielorodzinnego przy ul Robotnicza 5 w Sanoku, wykonanych w technologii RWB.

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Załącznik do formularza

Ogłoszenie Przetargowe

Cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN”

Ogłoszenie przetargowe

Formularz ofertowy

 

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wynajem lokalu położonego w budynku Stróżowska 34 w Sanoku o powierzchni 52,10 m2

Ogłoszenie przetargowe

Regulamin przetargu

Opis lokalu

 

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie modernizacji oświetlenia klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN” w Sanoku.

Ogłoszenie przetargowe

Formularz ofertowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie remontu kominów nad stropodachem w budynku Rzemieślnicza 6

Ogłoszenie przetargowe

Formularz ofertowy

 

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wynajem lokalu położonego w budynku Stróżowska 34 w Sanoku o powierzchni 52,10 m2

Ogłoszenie przetargowe

Regulamin przetargu

Opis lokalu

 

 

Ogłoszenie Przetargowe

– Modernizacja czterech węzłów c.o. w budynku Robotnicza 13

-Modernizacja węzła c.o. w budynku Topolowa 7 i 9

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie remontu docieplonej elewacji zachodniej bud. Robotnicza 23 w Sanoku.

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Kosztorys ofertowy

Regulamin przetargu

Ekspertyza techniczna

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie remontu nawierzchni chodnika (ok 450 m2) pomiędzy bud. Robotnicza 21 a 23 w Sanoku

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN”.

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie projektu zadaszenia balkonów na ostatniej kondygnacji w budynkach wielorodzinnych Wolna 8, 8a, Stróżowska 24 w Sanoku.

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Załącznik do formularza

 

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie ekspertyzy oraz projektu naprawy docieplonej ściany pasmowej zachodniej  budynku wielorodzinnego przy ul. Robotniczej 23 w Sanoku wykonanego w technologii RWB(budynek pięciokondygnacyjny, dziesięcioklatkowy).

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Załącznik do formularza

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie pięcioletnich kompleksowych przeglądów technicznych wg. Ustawy Prawo Budowlane w budynkach wielorodzinnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN”

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Konserwacja ław kominiarskich na budynkach (9 budynków) z dachami wielospadowymi na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN”

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Ogłoszenie Przetargowe

Malowanie  pokrycia dachowego  budynku dwukondygnacyjnego zlokalizowanego przy ul. Konarskiego 35

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie na malowanie zadaszeń wiatrołapów budynkach wielorodzinnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN”

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

 Modernizacja sieci cieplnej wysokich i niskich parametrów

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy str. 1

Formularz przetargowy str. 2

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wymiana okien i drzwi balkonowych na klatkach schodowych w budynkach Stróżowska 5, Lipińskiego 118, 120, 122, 124 w Sanoku.

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie remontu nawierzchni chodnika (ok 125 m2) w rejonie placu zabaw przy ul. Topolowej w Sanoku.

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie remontu nawierzchni traktu pieszego ( ok 710 m2) usytuowanego pomiędzy potokiem „Dworzysko” a bud. Wolna 8a, 10, Rzemieślnicza 17, 15, 13 w Sanoku.

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie ekspertyzy oraz projektu naprawy docieplonej ściany pasmowej zachodniej  budynku wielorodzinnego przy ul. Robotniczej 23 w Sanoku wykonanego w technologii RWB(budynek pięciokondygnacyjny, dziesięcioklatkowy).

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Załącznik do formularza

 

Ogłoszenie Przetargowe

Malowanie zadaszeń wiatrołapów w budynkach wielorodzinnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN”

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Konserwacja ław kominiarskich na budynkach (9 budynków) z dachami wielospadowymi na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN”.

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Ogłoszenie Przetargowe

Wymiana rynny na budynku ośmioklatkowym  przy ul. Robotnicza 21 w Sanoku

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Zapytanie Ofertowe

Dostawa i montaż wodomierzy wody zimnej z modułem radiowym w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN”

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie Przetargowe

Wymiana sieci cieplnej  wykonanej w technologii tradycyjnej na sieć preizolowaną ul. Wolna, Rzemieślnicza  w Sanoku

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie  pięcioletnich kompleksowych przeglądów technicznych wg. Ustawy Prawo Budowlane w budynkach  wielorodzinnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN”  (640 mieszkań) w terminie od 16.03.2020r  do 30.06. 2020r.

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Utwardzenie terenu płytami ażurowymi typu „JUMBO” (ok 700 m2)  w rejonie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN” w Sanoku

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Niwelacja istniejącej nawierzchni parkingu przy budynku Robotnicza 5 oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej (ok 330 m2)

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Oczyszczenie oraz malowanie (ok. 600 m2) elewacji 4-kondygnacyjnych budynków przy ul. Stróżowskiej 34 i 36 w Sanoku (budynki po termomodernizacji)

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

Ogłoszenie Przetargowe

Malowanie trzech klatek schodowych w pięciokondygnacyjnym budynku wielorodzinnym  Rzemieślnicza 17

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Malowanie klatek schodowych w dwukondygnacyjnych budynkach wielorodzinnych  Konarskiego 29, 31, 35, 37

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie remontu kominów nad stropodachem budynku Rzemieślnicza 27

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie oraz montaż drzwi wejściowych do budynków wielorodzinnych przy ul. Robotnicza 5, 13

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Utwardzenie terenu (ok 470 m2) w rejonie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN” w Sanoku

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Wykonanie remontu chodnika oraz schodów wejściowych do klatek schodowych budynku Robotnicza 21 (ok 300 m2)

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Sprzedaż mieszkania o pow. 37,29 m2 w bud. przy ul. Topolowej 7 w Sanoku

Ogłoszenie przetargowe Nieaktualne

 

 

Ogłoszenie Przetargowe

Oferta na cięcie pielęgnacyjne wysokich drzew liściastych i iglastych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej  „AUTOSAN”:

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Opracowanie projektu oświetlenia zewnętrznego (lampy typu parkowego) na osiedlach Robotnicza oraz Stróżowska

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Malowanie klatek schodowych w dwukondygnacyjnych budynkach wielorodzinnych Konarskiego 29, 31, 35, 27

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy

 

Ogłoszenie Przetargowe

Malowanie klatek schodowych w pięciokondygnacyjnym budynku wielorodzinnym Rzemieślnicza 17

Ogłoszenie przetargowe

Formularz przetargowy