Rozstrzygnięcia Przetargów

W związku z ogłoszonym przetargiem w dniu 21.03.2023r. na wykonanie zadania pt. „modernizacji instalacji odgromowej na budynku wielorodzinnym dziesięcioklatkowym przy ul. Robotnicza 23” Spółdzielnia Mieszkaniowa „AUTOSAN” informuje że firma „TOMEX” przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową i została wybrana do wykonania w/w zadania.

W związku z ogłoszonym przetargiem w dniu 14.03.2023r. na wykonanie zadania pt. „modernizacja węzłów cieplnych w budynkach Stróżowska 5 i Lipińskiego 120” Spółdzielnia Mieszkaniowa „AUTOSAN” informuje że firma „AZ” przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową i została wybrana do wykonania w/w zadania.

W związku z ogłoszonym przetargiem w dniu 07.03.2023r. na wykonanie zadania pt. „remont nawierzchni chodnika przy bud. Robotnicza 13” Spółdzielnia Mieszkaniowa „AUTOSAN” informuje że firma „AZ” przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową i została wybrana do wykonania w/w zadania.

 

 

W związku z ogłoszonym przetargiem w dniu 17.03.2017r. na wykonanie zadania pt. „Termomodernizacji budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN”” ogłaszamy wyniki w/w przetargu:

(kliknij aby otworzyć)

 

 

W związku z ogłoszonym przetargiem w dniu 20.03.2017r. na pełnienie obowiązku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadanie pt.” Termomodernizacji budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN”” ogłaszamy wyniki w/w przetargu:

(kliknij aby otworzyć)

 

 

 

W związku z ogłoszonym przetargiem w dniu 05.04.2017r. na wykonanie zadania pt. „Modernizacja sieci i węzłów lokalnego systemu ciepłowniczego Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN” ogłaszamy wyniki w/w przetargu:

(kliknij aby otworzyć)