Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA

Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN”

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stanek Marcin 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Żołnierczyk Tadeusz

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

Drwięga Krystyna

 

Członkowie Rady Nadzorczej

Kędra Ryszard

Nędza Adam