Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA

Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN”

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ciupak Bogusław 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bogaczewicz Andrzej

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomczewska Maria

 

Członkowie Rady Nadzorczej

Harłacz Jan

Marzec Leon

Mrugała Kazimierz

Żołnierczyk Tadeusz