Historia Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN”

          Spółdzielnia Mieszkaniowa w „AUTOSAN” w Sanoku powstała w 1966 roku z inicjatywy pracowników jednego z największych w kraju w latach 60 zakładu motoryzacyjnego, tj. Sanockiej Fabryki Autobusów „AUTOSAN”. Od 1986 r. Spółdzielnia poszerzając zakres swojej działalności i przyjmując zmienioną nazwę na Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „AUTOSAN”, podjęła się realizacji ambitnego programu Spółdzielczego budownictwa wielorodzinnego. W początkowym okresie Spółdzielnia budowała mieszkania wyłącznie dla pracowników fabryki „AUTOSAN”.

         W najtrudniejszym okresie transformacji polityczno gospodarczej kraju, tj. na przełomie lat 80 i 90 Spółdzielnia wybudowała w Sanoku prawie 500 mieszkań, stając się w tym okresie w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego jednym z najbardziej dynamicznych i miastotwórczych podmiotów w regionie. W kolejnym okresie tj. w latach 1993 – 2008 spółdzielnia wybudowała 8 kolejnych budynków wielorodzinnych z 211 mieszkańcami, w tym przy współpracy z miastem budynek z mieszkaniami na wynajem z udziałem preferencyjnego kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego dla rodzin nie posiadających stosownych środków na mieszkania własnościowe i oczekujące od wielu lat na miejskie mieszkania komunalne.

         Spółdzielnia obecnie zarządza na prawie 15 hektarowym zagospodarowanym terenie ponad 1300 mieszkaniami, które były przez nią i Autosan S.A. budowane.

         Aktywnie współpracując z gminą miasta Sanoka Spółdzielnia przyczyniła się do opracowania „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI” miasta, czym stworzyła między innymi sobie niezbędne warunki do skutecznego ubiegania się w 2010 r. o środki unijne na rewitalizację czterech prawie stuletnich, wielorodzinnych budynków mieszkańców osiedla Konarskiego oraz na modernizację pozakładowego osiedlowego systemu ciepłowniczego jak również na remont i modernizację budynku byłego żłobka pozakładowego z nadbudową poddasza przeznaczoną na cele ogólnospołeczne i działalność kulturalną.

        Wprowadzając w 1993 r. jako jedna z pierwszych w kraju innowacyjne technologie opomiarowania zużycia energii cieplnej w budynkach mieszkalnych oraz zużycia wody jak również automatyzację centralnych węzłów wymiennikowni Spółdzielnia uzyskała rekordowe obniżenia zużyć tych mediów.

         Kolejna redukcja zużycia ciepła nastąpiła po zrealizowaniu począwszy od 1997 roku, kompleksowego programu termomodernizacji budynków ożywiającego kolorystycznie osiedla.

         Całokształt działalności Spółdzielni został dostrzeżony i doceniony przez Kapitułę Regionalnego Konkursu Promocyjnego, która nadała Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN” godło „Firma Roku Ziemi Sanockiej 2005”.

         Ponadto renomowane pismo krajowe „Plus Biznesu” przyznało Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN” w Sanoku wyróżnienie, wręczone w Krakowie w marcu 2009 r., włączając tym Spółdzielnie do grona krajowych „GAZELI BIZNESU”. Spółdzielnia w roku 2010, 2011 oraz 2012 otrzymywała również z rąk Wojewody podkarpackiego oraz Marszałka Województwa trzykrotne WYRÓŻNIENIE PODKARPACKIEJ NAGRODY GOSPODARCZEJ za efektywną działalność gospodarczą.

          Wyniki oraz przyznane spółdzielni mieszkaniowej „AUTOSAN” wyróżnienia za efekty działalności gospodarczej są dowodem i przykładem na to, że również w trudnych okresach gospodarczych nawet w niełatwym lokalizacyjnie rejonie kraju poprzez solidarnie, mądre działanie nie aż tak dużej społeczności spółdzielczej, trafne decyzje organów Spółdzielni, jak też rzetelną pracą jej załogi można zdziałać wiele rozwojowo pozytywnego dla mieszkańców oraz całego miasta regionu.

sh107753