Informacja na temat obowiązku segregowania odpadów !!!

INFORMACJA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „AUTOSAN” PRZYPOMINA MIESZKAŃCOM

O KONIECZNOŚCI  I O OBOWIĄZKU SEGREGOWANIA ODPADÓW .

NADMIENIAMY, ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA SANOKA

NR XXII/159/19 Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU,

W OPŁACIE CZYNSZOWEJ OD MIESIĄCA STYCZNIA 2020 R., ZASTOSOWANA JEST STAWKA W KWOCIE 23,00 ZŁ NA OSOBĘ ZA ODPADY SEGREGOWANE.

Informujemy również, że zgodnie z  §2 pkt.2 w/w Uchwały, w przypadku stwierdzenia przez osoby kontrolujące, powołane przez Burmistrza Miasta Sanoka, w odpadach zmieszanych gromadzenia odpadów podlegających segregacji , zostanie naliczona przez Gminę Miasta Sanoka opłata podwyższona w wysokości 46,00 zł dla wszystkich mieszkańców Spółdzielni.

PROSIMY ZATEM O SEGREGOWANIE ODPADÓW ,

W CELU UNIKNIĘCIA NALICZENIA PODWYŻSZONYCH OPŁAT.

 

 INFORMACJE JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ZNAJDUJĄ SIĘ NA TABLICACH UMIESZCZONYCH  NA WIATACH ŚMIETNIKOWYCH

LUB W PONIŻSZYCH LINKACH

SEGREGACJA 1

SEGREGACJA 2