Zakończenie modernizacji sieci C.O. i węzła cieplnego

Informujemy, że zakończone zostały prace modernizacyjne sieci C.O. i węzła cieplnego w ramach projektu pn.

„MODERNIZACJA SIECI I WĘZŁÓW CIEPLNYCH LOKALNEGO SYSTEMY CIEPŁOWNICZEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AUTOSAN”

Tak jest                                                                  Tak było

Tak jest                                                                  Tak było

Tak jest                                                                  Tak było