KONTROLA ILOŚCI OSÓB !!!

W nawiązaniu do pisma Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27.03.2023r., Spółdzielnia Mieszkaniowa „AUTOSAN” informuje, że w miesiącu kwietniu funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzą weryfikację ilości osób zamieszkałych w lokalach mieszkalnych w naszej Spółdzielni.

Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej będą posiadać legitymacje służbowe oraz stosowne upoważnienie Burmistrza Miasta do weryfikacji ilości osób rzeczywiście zamieszkujących dany lokal mieszkalny pod kątem uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.