UWAGA!!!

UWAGA. WAŻNA INFORMCJA DLA MIESZKAŃCÓW

Urząd Miasta Sanoka informuje, że w dniu 23 grudnia br. wchodzi w życie Uchwała Nr LXIX/624/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 listopada 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która OGRANICZA DNI FUNKCJONOWANIA Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych.

W związku z powyższym począwszy od dnia 23 grudnia br. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku czynny będzie trzy dni w tygodniu tj.: we wtorki i czwartki  w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00.