INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „AUTOSAN” informuje, że indywidualne rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon 2021/2022,           z przyczyn niezależnych od Spółdzielni, zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące powstałego opóźnienia znajdują się w załączonych dokumentach.

Pismo SM AUTOSAN oraz odpowiedź firmy ISTA